Visszaküldési szabályzat

Elállási jog

Jogában áll 30 napon belül bármilyen okból lemondani a megrendelését. A 14 napos elállási határidő azon a napon kezdődik, amikor Ön vagy egy harmadik fél, aki nem a feladó, átveszi az árut.
A megrendelés lemondásához kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@woombikes.hu e-mail címen.
Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási határidőn belül elküldi az értesítést arról, hogy élni kíván az elállási jogával.
A lemondás következményei
Ha Ön eláll a szerződéstől, akkor az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költséget is, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított tizennégy napon belül visszatérítjük. A visszatérítéshez ugyanazt a fizetési módot fogjuk használni, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha Önnel kifejezetten másként állapodtunk meg. A visszatérítésért semmilyen díjat nem számítunk fel Önnek. A visszatérítést mindaddig megtagadhatjuk, amíg az árut vissza nem küldték nekünk, vagy amíg Ön nem szolgáltat bizonyítékot arról, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Önnek haladéktalanul vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk az árut, mégpedig attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor Ön értesít minket arról, hogy elállt a szerződéstől. A határidő akkor teljesül, ha Ön a tizennégy napos határidőn belül elküldi az árut.
Az áruk visszaküldésének költségeit mi álljuk.
Az áru értékcsökkenését felszámíthatjuk Önnek, ha megvizsgáljuk az áru minőségét, tulajdonságait és működését, és megállapítjuk, hogy az árut nem megfelelően használták.